Expertises

Gerechtelijke expertises

In gerechtelijke expertises treedt Bart Reynaert op als gerechtsdeskundige en heeft terzake ervaring.

Privé expertises

In sommige, meer complexe situaties, waar ook derden bij betrokken zijn, heeft U nood aan iemand die uw belangen verdedigt. Dit voor technische-, veiligheids- en energievraagstukken.

Een onafhankelijk expert, die in alle neutraliteit kan optreden, en daardoor ook het respect van de andere betrokken partijen krijgt.
Uw stem krijgt door Adviesbureau Reyveco® meer gewicht, en uw belangen worden maximaal behartigd in het verdere verloop van de procedures in deze specifieke materie.

Adviesbureau Reyveco® Bvba
Vloerzegemstraat 12 • 9506 Geraardsbergen
© 2012 Adviesbureau Reyveco® bvba - Privacy