Safety audits & consultancy

Adviesbureau Reyveco® begeleidt met een safety audit uw bedrijf uitvoerig op veiligheidsvlak en behandelt stap per stap de groei naar een hoger veiligheidsbewustzijn.
Gaande van risico-inventarisatie, evaluatie via een breed gamma aan risicoanalysetechnieken tot en met het opstellen van een plan aan beheersmaatregelen, preventieve en curatieve acties.

Op vlak van industriële hoogspannings- en laagspannings-uitrustingen, perslucht- en stoom-installaties heeft Adviesbureau Reyveco® een ruime ervaring.

Veiligheidsmanagement is een praktisch werkkader waarmee u uw welzijnsbeleid stuurt.
Continuous improvement maakt hier deel van uit en omvat oa:

  • Voorkomen, wegwerken, beheersen en minimaliseren van de risico’s
  • Bevorderen van de de arbeidsveiligheid en de kwaliteit van de arbeid
  • Inperken van de de kosten gerelateerd aan ongevallen
  • Maximaliseren van veiligheidsbeleving, de motivatie en de productiviteit van uw medewerkers
  • Als essentiële voorwaarden gesteld door uw klanten als voorwaarde voor levering van producten of diensten.

Vraagstukken over veiligheid en techniek maken wij inzichtelijk. Zo combineren we veiligheid met organisatie, techniek en kwaliteit.

En vervolgens daarvoor adviezen en oplossings-richtingen bieden.
Wij adviseren u bij integrale vraagstukken in de vroege planfase. Maar we ondersteunen u ook bij de ontwikkeling, de concrete bouw of het beheer van veiligheidssystemen.
Zorgvuldig, kritisch en vooral: praktisch.

Adviesbureau Reyveco® Bvba
Vloerzegemstraat 12 • 9506 Geraardsbergen
© 2012 Adviesbureau Reyveco® bvba - Privacy