Technical audit & due diligence

De voortdurend evoluerende regelgeving dwingt bedrijven tot permanent evalueren, bijsturen en adapteren van de reële praktijksituatie op de werkvloer aan de vigerende wet- en regelgeving.

Adviesbureau Reyveco® bestudeert voor u aan de hand van een technical audit de werkelijke stand van zaken en hoe u deze kan optimaliseren met inbegrip van een kosten-batenanalyse.
Het resultaat is een duidelijk beeld over de mate van (non-) conformiteit met deze wet- en regelgeving evenals een actieplan met vermelding van de te nemen maatregelen, budget en timing.

Bij overnames, acquisities en fusies van ondernemingen komt het er bij de geïnteresseerde koper en verkoper op aan, zich snel een waarheidsgetrouw beeld te vormen van het niveau en de eventuele aandachtspunten/mogelijke problemen op veiligheids- en energetisch vlak.

Adviesbureau Reyveco® bestudeert voor u in een professionele acquisitie-audit of due diligence audit alle mogelijke facetten, zowel op gebied van risicoinventarisatie als de financiële impact ervan alsmede de evaluatie in actieplannen.

Adviesbureau Reyveco® Bvba
Vloerzegemstraat 12 • 9506 Geraardsbergen
© 2012 Adviesbureau Reyveco® bvba - Privacy